FAQ Frågor & Svar

Hur påverkas tätskiktet runt fönster i badrum?

Det påverkas inte. Det kommer att monteras material som tätar så att inga fuktskador ska uppstå.

Kommer det finnas möjlighet för boende att göra särskilda tillval?

Nej, samma jobb genomförs i samtliga lägenheter med vissa undantag beroende på var i fastigheten lägenheten ligger.

Vad händer med balkongens storlek när fasaden flyttas ut?

I stort sätt kommer balkongen behålla samma storlek. Kan förekomma vissa undantag.
Samtliga balkonger mäts in för att säkerställa storleken. 

Hur påverkas innetemperaturen under årets varmare period?

Efter genomförd renovering kommer tester att utföras på luftflöde och temperatur. Luftens flöde är fast och kommer att kunna justeras. Tilluften filtreras till renare luft och är förvärmd till straxt under rumstemperatur.

Vilken typ av fönster kommer att installeras?

3-glas fönster. Aluminium/Aluminium i badrum. Aluminium/Trä i övriga rum. Persienn i alla fönster utom badrum, trapphus och källarfönster.

Varför väljer föreningen att inte installera solceller på taket?

Anledningen är att det inte är ekonomiskt försvarbart vid denna tidpunkt.

Hur kommer det att se ut efter fönsterbytet?

De nya fönstren kommer att flyttas ut ca 18 cm och det kommer att bli en fönstersmyg i lägenheten.

Kommer det att vara tillåtet att återmontera markiser i nya fasaden?

Nej, det kommer att vara förbjudet att borra eller skruva i den nya fasaden. Vad som kan komma att bli tillåtet är att montera markiser på aluminium-ställning som fästes på balkongräcke eller liknande.

Kommer garageportar att bytas?

Ja, det kommer att monteras slagportar. Samma som idag men nya sådana.

Kommer det att utföras arbete på balkongplattan?

Ja, läs först svaret på fråga nr 3. Sedan kommer räcken att återmonteras och balkongplattan får ny ytbeläggning.

Kommer man att få fortsätta använda sin eldstad i lägenheten?

Ja, men där kommer man att göra individuella bedömningar och lösningar i dem lägenheter som har en eldstad.

Är det något rivningsarbete runt om fönsterkarmarna inomhus?

Nej, det är det som är så bra med denna lösningen. Dem kommer att plocka bort befintliga fönster och sätta i smyglister för att täcka ev skador.

Bibehålls nuvarande luftintag över och under fönsterkarmarna?

Nej, det kommer att bli nya luftintag ca 20 cm över dem nya fönstren. De nya fönstren kommer att bli helt täta, med möjlighet att öppna på två sätt. Tilta fönstret inåt och bara öppna ovandelen, och att öppna hela fönstret.

Bibehålls fönsterbrädor?

Ja

Angående tabell som visar avgiftsökningen. Är det justeringen som började gälla ifrån September 2021?

Styrelsen har bestämt att det ska ske en ”avgiftshöjningstrappa”, där vi ökar på avgifterna steg för steg och landar på den totala kostnaden om 3-4 år. Ingen ska få en ”chockhöjning” av avgiften vid ett tillfälle.

Kan PAX-fläkt i badrum behållas med FTX-systemet?

Den kan komma att monteras bort och det kommer bli ett ”naturligt” luftflöde genom lägenheten och ut genom ventilationen i badrummet.

Vilken typ av fläkt får vi installera?

Det kommer att vara kolfilter som gäller.

Kommer det någon rekommendation angående kolfilterfläkt till köket?

Ja, det kommer att vara enklast om du ska byta fläkt. Alternativet är att man väntar tills det är dags för renovering av lägenheten och Smartfront (eller annan firma) kommer och gör åtgärder i den och hjälper till att installera kolfilter.

Hur kommer luften in i lägenheten?

Luften kastas in via omvandlare i ett fast flöde. Uppblandande ventilation.

Vad kommer belåningen /kvadratmeter bli?

Vid mer ingående ekonomiska frågor. Ta kontakt med vår ekonom Daniel Klasson via mail.

Hur länge har Smartfront funnits och hur beprövad är metoden?

Bolaget är sprunget ur Front RK AB som startades 1963 och har renoverat hus sedan dess. 2020 köptes bolaget av Fasadfruppen som är noterat på Nasdaq Stockholm. Metoden har funnits sedan 2012 och har utvecklats löpande till vad den är idag. För att säkerställa funktion har metoden testats vid Rise (Svenskt Forskningsinstitut) med goda resultat. De ingående detaljerna är beprövade basvaror som har lång historia inom byggnation. Unikt med metoden är montaget. Traditionella produkter som spirorör, stenull, cementputs och trä/alu fönster monteras.

Hur många ventilationsdon kommer att installeras i varje lägenhet?

Ett i varje rum som är sovrum eller vardagsrum. En tvåa får 2 don, en trea får 3 don osv. Frånluften tas ut via befintliga kanaler i kök och badrum.

Får man efter renoveringen installera A/C i lägenheten?

Det får man göra om föreningen godkänner det men det bör göras korrekt utan håltagning i fasad eller fönster. Föreningen ”äger” utsidan av fastigheten. Portabel A/C är det bästa och bör fungera att installera.

Hur ser resultatet ut av dem radonmätningar som gjorts i föreningen?

I dem lägenheter som hade de högsta uppmätta värdena, över 1000Bq har åtgärder gjorts. Det var lägenheter nära markplan. I övrigt ligger värdena mellan ca 100- 350 Bq. Det är vanliga halter i hus med blåbetong och inte extremt högt. I proportion till detta kan nämnas att det även är vanligt att hitta värden på flera tusen Bq, upp till 10 000 Bq.

Det finns lägenheter i vår förening med förhöjda värden. Det är en anledning till varför vi nu vill göra denna renovering. Styrelsen har krav på sig att detta måste åtgärdas. Forcerad ventilation är något som kommer att behövas installeras. Det har setts att i andra föreningar när jämförelser är gjorda att Smartfront metoden är både billigare och bekvämare än att göra samma renovering men att gå med kanaler invändigt i huset.