Information Renovering

Projektuppdatering 2023-10-27
I Etapp 1 fortskrider arbetet stadigt med samma arbetsmoment som tidigare vecka.
I Etapp 3 har takarbeten påbörjats, och övriga moment fortsätter som tidigare.
För Etapp 2 hölls under veckan ett informationsmöte för medlemmarna. Vi vill rikta ett tack till alla som deltog och bidrog till ett framgångsrikt möte.

 

Projektinformation
Köksfläktar:
Efter noggranna undersökningar och överläggningar har vi tillsammans med styrelsen och entreprenören tagit fram en alternativ lösning för köksventilationen som medför att era köksfläktar inte kommer att påverkas.
Det betyder att ni inte kommer bli tvingade till att byta till kolfiberfläktar och att ni  kan fortsätta nyttja er befintliga fläkt precis som vanligt.

Uppstädning av förråd:
Som alla är medvetna om,  behöver entreprenören komma åt förråden på vindarna i husen för att genomföra nödvändiga installationsdragningar.
För att göra detta behöver en del av förråden tömmas tillfälligt. Detta meddelar entreprenören berörda vid respektive tillfälle.
Vi förstår att detta kan vara besvärligt, och vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.
Vi ber er att ta till er av den informationen som går ut, och vi vill med detta meddela att om det inte efterlevs så kommer kostnaden för att tömma förråden åligga er som bostadsrättsinnehavare.

 


Projektuppdatering 2023-10-20

Pågående arbeten på etapp 1:
Det fortsätts med tidigare pågående arbeten såsom isolering, fönstermontage, ventilationsarbeten och takarbeten.
Det har påbörjats putsning och färgning av fasaden ut mot bergsvägen och en del plåtarbeten.

Pågående arbeten på etapp 3:
På etapp 3 har det påbörjats fönstermontage och håltagning. Kommande veckor kommer takarbeten, isolering av fasaden och ventilationsdragningar att påbörjas på etappen.
Vi räknar med att en hel del leveranser kommer komma inom dom närmaste veckorna runt etapp 3.

Etapp 2:
Vi planerar för fullt för etappstart av etapp 2. Ett informationsmöte är inbokad den 26:e oktober  kl 17.
Vi räknar med att starta arbetena med att börja byta garageportar på etappen.

 

Information gällande balkongerna
Enligt information, har det tidigare gått ut ett brev i föreningen som förklarar att era balkonger kommer att bli mindre.
Riksbyggen tillsammans med styrelsen vill med denna information, dementera detta påstående och förklara närmare hur utförandet av tilläggsisoleringen på era balkonger kommer utföras.
Det finns ett antal olika balkongtyper som löses på olika sätt beroende utav dess utformning.
Det är viktigt att klargöra att balkongerna inte kommer att bli mindre, trots att visa balkongtyper blir smalare. Dessa kommer istället att förlängas på längden.
Ibland går produktionen framåt utav bara farten, och enskilda individer missar eller gör fel, precis som du och jag gör i våra arbeten emellan åt. Därför har entreprenören upprättat ett gediget kontrollprogram i form av egenkontroller, okulära avsyningar och avstämningsmöten. Utöver detta finns även kontrollprogram som är upprättat av byggets kontrollansvariga, som säkerställer att byggnationen följer lagar och regler samt krav från kommunen, däribland bygglovet. När det blir fel så upptäcks detta oftast ganska omgående och givetvis åtgärdas dessa brister.

Vi vill även passa på att rikta ett tack till alla er, för att ni engagerar er i produktionen.
Om det är något ni inte tycker stämmer eller något som känns fel, så uppskattar vi verkligen er återkoppling direkt till oss


Projektuppdatering 2023-10-09

Projektet flyter på som planerat.
Pågående arbeten på etapp ett fortsätter med takläggning, diverse plåtarbeten, isolering och puts av fasad och fönstermontage.
Arbeten med ventilationsdragningar  på vindarna påbörjas successivt under dom kommande veckorna.

För etapp 3 har det påbörjats med rivningsarbeten, balkonger och tak.

 


VIKTIG INFORMATION.

Vattengenomträngningar. 2023-10-04

Vi förstår att det har förekommit vattengenomträngningar under gårdagen/natten och vill meddela er att vi är fullt medvetna om situationen. För närvarande är Smartfront igång med att utreda vad som har brustit och var felet ligger.
Vi vill rikta en uppriktig ursäkt till alla som har påverkats av dessa vattengenomträngningar.
Vi förstår hur besvärligt och frustrerande det kan vara att hantera sådana situationer, och vi tar fullt ansvar för att åtgärda skadorna som har uppstått.
Vår högsta prioritet är att säkerställa att problemet åtgärdas så snart som möjligt och att förebygga framtida incidenter av detta slag.

 

Uppdatering av etapp 2. 2023-10-04

Detta är en viktig uppdatering för alla boende i etapp 2.
På grund av produktionsplanering och leveransplaneringsskäl kommer starten av etapp 2 i vårt pågående projekt att skjutas upp.
Istället för att börja i slutet av september kommer etapp 2 nu att starta i månadsskiftet oktober/november.

Vi vill försäkra er om att denna ändring inte kommer att påverka sluttiden för projektet.
Vi har tagit detta beslut för att säkerställa att alla resurser och material är korrekt planerade och tillgängliga, vilket kommer att bidra till att projektet fortsätter smidigt.

 


Projektuppdatering 2023-09-22

1. Byggfasen:
Under  veckan har vi fortsatt med de pågående arbetsmomenten som tidigare nämnts.
Arbetet fortsätter i en stabil takt, och vi håller oss enligt tidplanen.

2. Ventilationsaggregat:
Vi har börjat planera placeringen av ventilationsaggregat på vinden.
Detta är en viktig del av projektet som kräver noggrann planering och samordning.
Vi har gått ut med information, och kommer fortsätta att informera alla berörda under nästa vecka.

 

Riksbyggen önskar alla en trevlig helg.

 


Projektuppdateringar 2023-09-18:

1. Byggfasen

Under de senaste veckorna har vi fortsatt med samma arbetsmoment som tidigare, vilket inkluderar installationsdragningar, isolering av fasaden, takarbeten, balkonggjutningar och fönstermontaget för den första etappen. Arbetet i den första etappen fortskrider enligt tidplanen, och vi har inte stött på några direkta hinder. För etapp 3 har vi påbörjat ställningsarbetet runt huset, och detta arbete kommer att fortsätta under den kommande veckan.

2. Leveranser

Vi fortsätter att ta emot leveranser av fönster. Det är av stor vikt att leveranserna fortsätter att komma i tid för att säkerställa att projektet håller tidplanen och slutförs enligt plan.

3. Projektering
En betydande händelse under den senaste veckan är att projekteringen har tagit fram förslag på ytor för de nya ventilationsaggregaten. Detta kommer att medföra vissa anpassningar av förråden på vinden. Innan detta genomförs kommer vi naturligtvis att kontakta berörda parter för att informera och samordna.

 

Vi vill tacka er alla för ert engagemang och arbete i byggnationsprocessen. Vi ser fram emot att fortsätta att göra framsteg i projektet och fortsätta enligt planen.

 


Projektuppdateringar 2023-09-01:

1. Byggfasen

Denna vecka har vi fortsatt med samma arbetsmoment som föregående vecka, inklusive installationsdragningar, isolering av fasaden, takarbeten och balkonggjutningar. En betydande framsteg är att fönstermontaget för den första etappen har påbörjats.

Vi vill även tacka alla som hade möjlighet att delta på informationsmötet för etapp 3 under den senaste veckan.
Er medverkan och engagemang är mycket uppskattat.

2. Framtid:
Nästa vecka planerar vi att påbörja ställningsmontaget för etapp 3.

3. Leveranser:
Vi fortsätter att motta leveranser av fönster till etapp 1 samt ställningsmaterial till etapp 3.


Bild på pågående fönstermontage.


Projektuppdateringar 2023-08-25:

1. Byggfasen
För närvarande genomförs installationsdragningar och isolering av fasaden, och parallellt med detta fortsätter takarbeten och balkongarbeten på den första delen av etapp 1. I enlighet med den planerade tidslinjen är vi  i fas överallt och ligger till och med före i vissa delar av projektet.

2. Framtid:
Vi har börjat planerat och projekterat för kommande etapper som är planerade att starta under september månad. Information till berörda går ut separat till respektive lägenhetsinnehavare gällande dessa etapper.

3. Leveranser:
Fönster för första etappen är beräknat att levereras under vecka 35.


 

                                   

Nu är renoveringen i full gång och det jobbas på hårt i denna värme!