Nytt från styrelsen

Hej på Er alla !

Ett stort tack till alla som närvarade på föreningens extrastämma där dem nya stadgarna röstades igenom. Korvgrillningen i samband med denna blev en succé. Tack

Först en uppmaning till alla medlemmar i vår förening.

Det har runt om i våra trapphus förekommit att obehöriga tar sig in i våra fastigheter. Stöld av egendom stående  just i trapphuset har också det inträffat. Detta beror till stor del på att dörrarna på bottenplan in till fastigheterna står öppna, vilket betyder att vem som helst kan ta sig in hos oss. Vi i styrelsen vill med denna info vädja till alla att stänga dörrar efter sig när man går in och ut ur fastigheterna.

Styrelsetelefon

Styrelsen vill informera Er om att vi nu har en styrelsetelefon dit man ringer vid frågor rörande föreningen. Detta för att fördela arbetet jämnare och för att fler i styrelsen ska vara engagerade. Ledamöterna turas om att ansvara för telefonen. Nummer till denna finns under “kontakter styrelse” här på hemsidan.

Markiser

Styrelsen har arbetat fram ett förslag till alla boende i BRF L10 gällande markiser på balkongen efter renoveringen som pågår för fullt. Som tidigare informerats är det förbjudet att montera någonting i/på väggen på den nya fasaden. Likaså är det förbjudet att borra i balkonggolv eller taket ovanför balkongen.

Ni som är intresserade av en markis till Era balkonger hänvisas till att kontakta City-Kej för en lösning till Er balkong. Denna lösning är framtagen för att inte göra inverkan på fasad, golv eller tak på balkongen.

Det styrelsen kommit överens om är att färgskalan på markisen ska följa färgen på balkongräcket. Alltså; Grön balkong-en markis som går i grön ton, Blå balkong-en i blå ton, Röd balkong-en i röd ton.

Detta känner City-Kej till och är informerade. Leveranstiden är mellan 4-6 veckor och styrelsen rekommenderar att Ni bokar tid när Ni vet vilket datum Ni får nyttja balkongen efter renoveringen.

Klicka på länken nedan för mer information angående detta.

Markis City-Kej➞

Fortlöpande info angående renovering

Samtliga medlemmar kommer att få närmare info om vad som kommer att krävas av Er när renoveringen närmar sig just Er huskropp. Information om renoveringen kommer läggas ut här på hemsidan under fliken “Riksbyggen”. Den kommer att bestå av 3 flikar. Dessa är : Information Renovering, FAQ (Frågor och svar) och Kontakt (telnr och mail till berörda parter).

OBS! Tidigare gick vi ut med att vi skulle ha ett “kontaktformulär” avsett för frågor kring projektet. Detta är tyvärr inte möjligt, så Ni som har frågor kring renoveringen, gå in på “Riksbyggen” och välj “kontakt”. Där finns uppgifter till dem berörda som kommer att svara på Era frågor.

Använd INTE kontaktformuläret under “kontakter” om Ni har frågor kring och om renoveringen. Formuläret är till för allmänna frågor i och om föreningen. Detta för att vi behöver dela upp ansvaret hos olika parter.

Ta hand om Er och om Ni undrar över något och inte hittar information kring det här på hemsidan så hör gärna av Er till oss.

 

Styrelsen önskar Er alla en Trevlig Helg!